Στο έργο εμπλέκονται χώρες της Ασίας (Βιετνάμ, Ινδία, Μαλαισία) οι οποίες εκπροσωπούνται από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία) οι οποίες εκπροσωπούνται από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ΠΕΔΜΕΔΕ ως εκπρόσωπος του Κατασκευαστικού κλάδου.

 

Partner’s/ Organisation’s Name Type of Organisation Country
Hue University (HUE)- Project Coordinator Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Βιετνάμ
Hanoi Law University (HLU) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Βιετνάμ

 

Symbiosis International (SIU) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ινδία
Marwadi University (MU) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ινδία

 

Universiti Utara Malaysia (UUM) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μαλαισία
International Islamic University (IIUM) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μαλαισία

 

Coventry University (COV) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΒ
Universitat De Girona (UdG) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ισπανία
European Knowledge Spot (EKS) ΜΚΟ Ελλάδα
ΠΕΔΜΕΔΕ- Πανελλήνια Ένωση

Διπλωματούχων Μηχανικών

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Εθνικός Κοινωνικός Εταίρος που εκπροσωπεί τον Κατασκευαστικό κλάδο Ελλάδα