Selamat datang ke laman web CCP-LAW

Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan, menguji dan menyesuaikan kurikulum baharu dalam bidang Undang-undang Perubahan Iklim (CC).

Khususnya, penyepaduan program pendidikan pelbagai disiplin mengenai Dasar dan Undang-undang Perubahan Iklim Global, yang ditawarkan pada peringkat diploma Lepasan Ijazah (PGDIp) atau secara alternatif sebagai LL.M bergantung pada setiap keputusan akhir IPT Rakan Kongsi,  bertujuan untuk menangani keperluan generasi baharu lepasan ijazah LLM untuk mendapatkan kepakaran peringkat tinggi mengenai dasar alam sekitar dan undang-undang perubahan iklim.

PROJEK

PERKONGSIAN

KURSUS

BULETIN/KENYATAAN MEDIA

ACARA

HASIL