Mesyuarat Dalam Talian CCPLaw

Pada 27hb April 2023, Konsortium CCP-Law telah mengadakan mesyuarat teknikal secara dalam talian untuk membincangkan status terkini projek dan juga Langkah-langkah lanjut dan tindakan yang perlu diambil dalam tempoh akan…

Read more