PROJEK

Pembangunan Kurikulum Dasar dan Undang-undang Perubahan Iklim (CCP_LAW)

 

Pengenalpastian projek

618874-EPP-1-2020-1-VN-EPPKA2-CBHE-JP

 

Jangka masa

Jangka masa projek: Januari 2021 – Disember 2023

 

Bajet

999.175,00 €

 

Penyelaras Projek

Universiti Hue (HUE), Vietnam