CCP-LAW addresses to the following 4 target group categories:

1. Staf akademik dan penyelidik yang bekerja di IPT Negara Rakan Kongsi

2. Pengamal undang-undang, pembuat dasar, pengurus projek, pegawai kerajaan dan juruaudit isu alam sekitar

3. Graduan dari pusat pengajian berikut: sains alam sekitar, kajian alam sekitar saintifik sosial, sains semula jadi atau kejuruteraan alam sekitar, atau bidang yang sesuai dalam sains sosial atau undang-undang

4. Kepimpinan negara dan tempatan, semua pihak berkepentingan berkaitan perundangan dan dasar alam sekitar seperti penasihat, organisasi sektor swasta dan badan kemasyarakatan dan masyarakat umum

1.Staf akademik dan penyelidik yang bekerja di IPT Negara Rakan Kongsi

 Staf akademik, pengajar dan staf sokongan akan dilatih mengikut kandungan dan metodologi kurikulum baharu Program Pendidikan Dasar dan Undang-undang Perubahan Iklim (CC) Global.

Kumpulan kakitangan fakulti yang lebih besar (staf akademik, pensyarah dan penyelidik) akan menerima latihan membina kapasiti dalam talian menggunakan metodologi pengajaran berasaskan ICT yang inovatif dan penggunaan pembelajaran terbuka dan fleksibel yang dilaksanakan di EU-IPT.

2. Pengamal undang-undang, pembuat dasar, pengurus projek, pegawai kerajaan dan juruaudit isu alam sekitar

 Mereka akan membangun kapasiti analisis dasar melalui program pendidikan pelbagai disiplin yang akan ditawarkan pada peringkat Diploma Lepasan Ijazah (PGDIp) atau secara alternatif sebagai LL.M bergantung kepada setiap keputusan akhir IPT Rakan Kongsi. Mereka akan dibimbing dan dilatih sebaiknya untuk membimbing dalam proses pembuatan dasar, membuat keputusan dan inovasi berdasarkan pengetahuan mereka tentang perundangan dan dasar perubahan iklim.

3.Graduan dari pusat pengajian berikut: sains alam sekitar, kajian alam sekitar saintifik sosial, sains semula jadi atau kejuruteraan alam sekitar, atau bidang yang sesuai dalam sains sosial atau undang-undang

 Graduan program pendidikan akan diperkenalkan kepada bidang undang-undang dan dasar iklim di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa dan akan merangsang kesedaran kritikal tentang operasi dasar alam sekitar antarabangsa dan undang-undang perubahan iklim.


4.Kepimpinan negara dan tempatan, semua pihak berkepentingan berkaitan perundangan dan dasar alam sekitar seperti penasihat, organisasi sektor swasta dan badan kemasyarakatan dan masyarakat umum

Penglibatan aktif kerajaan tempatan dan kerajaan pusat akan diberikan keutamaan untuk memotivasikan penggubalan dasar perubahan iklim yang teguh yang menyokong INDC dan penambahbaikan yang sedia ada.