Dự án CCP-LAW là sự hợp tác giữa 3 nước châu Âu (Hi Lạp, Tây Ban Nha, Anh) và 3 nước châu Á (Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ), cụ thể như sau:

 

Tên của Đối tác/ Tổ chức Loại hình tổ chức Quốc gia
Đại học Huế (HU) – Điều phối dự án Cơ sở  giáo dục đại học Việt Nam
Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) Cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
Đại học quốc tế Symbiosis (SIU) Cơ sở  giáo dục đại học Ấn Độ
Đại học Marwadi (MU) Cơ sở  giáo dục đại học Ấn Độ
Đại học Utara Malaysia Cơ sở  giáo dục đại học Malaysia
Đại học Hồi giáo quốc tế (IIUM) Cơ sở  giáo dục đại học Malaysia
Đại học Coventry (COV) Cơ sở  giáo dục đại học Anh
Đại học Girona (UdG) Cơ sở  giáo dục đại học Tây Ban Nha
European Knowledge Spot (EKS) Tổ chức phi chính phủ Hi Lạp
Hiệp hội kỹ sư nhà thầu công trình công cộng Panhellenic Đối tác xã hội đại diện cho lĩnh vực xây dựng – Hiệp hội phi lợi nhuận Hi Lạp