Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή.

Συγκεκριμένα, η δημιουργία και ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ή εναλλακτικά ως προπτυχιακού διπλώματος, ανάλογα με κάθε τελική απόφαση των Πανεπιστημίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο έργο, που θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ανάγκης μιας νέας γενιάς αποφοίτων που θα έχουν αποκτήσει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και το δίκαιο της Κλιματικής Αλλαγής.

Το Έργο

Οι Εταίροι

Μαθήματα

Ενημερωτικά δελτία & Δελτία Τύπου

Εκδηλώσεις

Αποτελέσματα